CENY

PREKLADY:


od € 12/strana
Cena závisí od:
- náročnosti textu
- formátu dodaného textu
- dátumu odovzdania prekladu

TLMOČENIE:


od € 25/hodina
Cena závisí od:
- typu tlmočenia
- typu podujatia
- dĺžky presunu na miesto tlmočenia

KOREKTÚRA:


od € 5/strana
Cena závisí od:
- náročnosti textu
- formátu dodaného textu
- kvality vyhotoveného prekladu
- dátumu odovzdania prekladu

Chcete vedieť presnú cenu? Vyplňte formulár a cenovú ponuku dostanete e-mailom