SLUŽBY

PREKLADY:


Technické a odborné texty:
návody na používanie, technické špecifikácie, karty bezpečnostných údajov, prepravné dokumenty, patenty, podniková dokumentácia

Komerčné texty:
katalógy, letáky, propagačné materiály, prezentácie, webové stránky, obchodné zmluvy, reklamné texty, newslettre, popis výrobkov na stránky internetových obchodov

Špecializácia:
• ekonómia • textilný priemysel • móda a obuv • kozmetika • optika • chémia • metalurgický priemysel • strojársky priemysel • gumárenský priemysel • cestovný ruch • elektronika • účtovníctvo • marketing • ľudské zdroje a psychológia

TLMOČENIE:


Simultánne tlmočenie
- súčasné tlmočenie z jedného jazyka do druhého priamo počas prejavu hovoriaceho
- konferencie, semináre, školenia a pod.

Konzekutívne tlmočenie
- tlmočenie po vypočutí celého textu alebo jeho časti. Zápis poznámok počas prejavu.
- výstavy, obchodné stretnutia, tlačové konferencie, návštevy výrobných závodov

Sprievodcovské tlmočenie
- sprevádzanie zákazníka a pomoc pri bežnej komunikácii v každej situácii
- zahraničné pracovné cesty, neformálne stretnutia

Všetky typy tlmočenia sú k dispozícii na území Slovenska aj v zahraničí.

KOREKTÚRY PREKLADOV


- korektúry preloženého textu rodenými hovorcami,
- kontrola kvality prekladu.