Ceny

PREKLADY:

od € 12/strana

Cena závisí od typu a náročnosti textu (bežný, odborný, propagačný), dodaného formátu (súbor Word, Excel, pdf) a dátumu odovzdania prekladu.

TLMOČENIE:

od € 25/hodina

Cena závisí od typu tlmočenia (simultánne, konzekutívne alebo sprievodcovské), dĺžky nasadenia (hodina, poldeň alebo celý deň) a miesta konania podujatia.

KOREKTÚRY:

od € 5/strana

Cena závisí od náročnosti textu, formátu dodaného textu, dátumu odovzdania revízie, kvality vyhotoveného prekladu.