SLUŽBY

PREKLADY

Technické a odborné texty

Profesionálny odborný preklad si okrem jazykových a prekladateľských zručností vyžaduje aj znalosť rôznych technických odborov. My, prekladatelia ich získavame načítaním odborných textov a konzultáciou s odborníkom (zákazníkom). Dobrého prekladateľa spoznáte podľa množstva otázok. Čím viac sa pýta, tým viac mu záleží na kvalite prekladu.

STROJÁRSTVO

– technické špecifikácie, nákresy a schémy strojových zariadení, karty bezpečnostných údajov návody na používanie čerpadiel, dopravníkov, CNC centier, elektromotorov, tlakových ventilov, žeriavov, manipulátorov…

Zákazníci: talianski a slovenskí výrobcovia a predajcovia

OPTIKA

– odborné publikácie, katalógy, návody na používanie ďalekohľadov, puškových ďalekohľadov, termovíznych zariadení, fotopascí

Zákazníci: MINOX, Leica, Seek Reveal, Torey Pines, Burris, ATN

 

BIZNIS

– podniková dokumentácia, účtovné doklady a výkazy, zmluvy, všeobecné obchodné podmienky, prepravné dokumenty

Zákazníci: talianski, americkí a slovenskí zákazníci

 

Reklamné texty

Zaujať. Upútať. Presvedčiť. Aj v inom jazyku a kultúrnom prostredí. Pri preklade tohto typu textov už k jazykovej odbornosti musím pridať aj dávku kreativity a znalosť zmýšľania a mentality cieľových zákazníkov.

CESTOVNÝ RUCH

– katalógy, webové stránky, reklamy, popisy ubytovacích zariadení, turistickí sprievodcovia: Zákazníci: Booking.com, Visit Italy Tours

pridať odkaz na blog? (http://gurmani-na-cestach.blogspot.com/)

MÓDA

– technické špecifikácie, technologické postupy, popisy výrobkov na stránkach internetových obchodov, štítky na obaloch

Zákazníci: Intimissimi, Next, Punto Azzurro

KOZMETIKA

– katalógy, webové stránky, odborné články, informačné letáky, štítky na obaloch                   Zákazníci: Pupa, Bioline Jató, Dazzy

 

TLMOČENIE

Simultánne (synchrónne) tlmočenie:
 • konferencie,
 • semináre,
 • školenia.

 

Konzekutívne (následné) tlmočenie:
 • obchodné stretnutia,
 • návštevy a kontroly výrobných závodov,
 • školenia obsluhujúceho personálu,
 • kultúrne podujatia, vernisáže,
 • interview osobností s novinármi,
 • tlačové konferencie talianskych futbalových osobností.

 

 

Sprievodcovské tlmočenie

 • pracovné cesty,
 • neformálne stretnutia,
 • prehliadky miest,
 • výber a nákup tovaru u zahraničného výrobcu,
 • pomoc pri bežnej komunikácii v zahraničí,
 • veľtrhy a výstavy.

Zákazníci: Alfagomma, Malajzia, Nemak Slovakia, Eurotranciati, Rogima Marmi, Taliansko, Angelo Po, Taliansko

Všetky typy tlmočenia sú k dispozícii na území Slovenska aj v zahraničí.

  

JAZYKOVÉ PORADENSTVO A LOKALIZÁCIA


– Apple –
– Visit Italy Tours –
– ICUC Moderation –

 

 

Čo hovoria zákazníci:

Spolupráca s Gabrielou začala pred niekoľkými rokmi, počas ktorých pre nás preložila nespočetné množstvo marketingových materiálov, návodov, popisov k produktom rôznych značiek, ako napríklad Leica, Minox, SEEK a mnohých ďalších. V neposlednom rade to boli aj rôzne zmluvy a iné právne dokumenty. Gabika vždy dodržala dohodnutý termín a nikdy nesľúbila niečo, čo nedokázala splniť. My v Rapieri dúfame, že naša spolupráca bude pokračovať v podobnom duchu aj naďalej.“

Radoslav Tomašovič

konateľ Rapier s. r. o.

 

„Ďakujeme Gabike za vynikajúce tlmočenie na futbalovom tábore Italia Soccer Camp pre VÚB banku. Plynule a excelentne zvládala tlmočiť z talianskeho aj anglického jazyka do slovenčiny a naopak. A pritom vieme, akí sú Taliani výreční…

Katarína Droppová

riaditeľka Media & Communication Consulting, spol.s r.o.