V rodnej reči sa dá všetko pochopiť ľahšie.

Aj zákazníci a spolupracovníci sa potešia, ak si dáte záležať na každom detaile. Nájdite si s klientmi spoločnú reč a buďte o krok vpred pred konkurenciou.

Rada vám s tým pomôžem.

Čo môžete očakávať?

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Som malý podnikateľ a pomáham malým a stredne veľkým firmám. Priamy kontakt si nevyžaduje žiadnych sprostredkovateľov, a teda ani žiadne zbytočné náklady. S každým zákazníkom pri preklade spolupracujem. Okrem vyhľadávania informácií sa pýtam na všetko, o čom nie som úplne presvedčená. Čím bohatšia diskusia, tým vyššia kvalita.

SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI

VYNIKAJÚCI ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Na všetky e-maily odpovedám najneskôr do 24 hodín, v bežných pracovných dňoch do 1 hodiny. Poskytujem bezplatnú konzultáciu a každému potenciálnemu zákazníkovi pripravím cenovú ponuku. Počas realizácie prekladu priebežne informujem o jeho priebehu. A na zákazníkov nezabúdam ani po odovzdaní prekladu či ukončení tlmočenia.

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

ODBORNÍČKA NA TALIANSKO

Môj kontakt s Talianskom sa štúdiom, cestovaním a pobytmi nekončí. Zostávam s jeho kultúrou v kontakte každý deň, aj mimo pracovných hodín, pretože som vydatá za Taliana. Zákazníkom tak viem poradiť aj v praktických otázkach, v oblasti cestovania, zvykov či jedla.

ZOBRAZIŤ INFO

SLUŽBY

PREKLADY

Technické a odborné texty:

– návody na používanie, technické špecifikácie, karty bezpečnostných údajov, patenty, odborné publikácie

Reklamné texty:

– katalógy, letáky, propagačné materiály, prezentácie, webové stránky, newslettre, popisy výrobkov na stránky internetových obchodov, štítky na obaloch výrobkov

Ekonomické texty:

– podniková dokumentácia, účtovné doklady, zmluvy, všeobecné obchodné podmienky, prepravné dokumenty

TLMOČENIE

Simultánne (synchrónne) tlmočenie:

– konferencie, semináre, školenia

Konzekutívne (následné) tlmočenie:

– obchodné stretnutia, tlačové konferencie, návštevy výrobných závodov

Sprievodcovské tlmočenie:

– pracovné cesty, neformálne stretnutia, prehliadky miest, pomoc pri bežnej komunikácii v zahraničí

Všetky typy tlmočenia sú k dispozícii na území Slovenska aj v zahraničí.

KOREKTÚRY PREKLADOV

– korektúry preloženého textu rodenými hovorcami,
– kontrola kvality prekladu.