CENY

preklady

PREKLADY

od € 12/strana

Cena závisí od typu a náročnosti textu
(bežný, odborný, propagačný), dodaného
formátu (súbor Word, Excel, pdf)
a dátumu odovzdania prekladu.

tlmocenie

TLMOČENIE

od € 25/hodina

Cena závisí od typu tlmočenia (simultánne,
konzekutívne alebo sprievodcovské), dĺžky
nasadenia (hodina, poldeň alebo celý deň)
a miesta konania podujatia.

korektury

KOREKTÚRY

od € 5/strana

Cena závisí od náročnosti textu,
formátu dodaného textu,
dátumu odovzdania revízie,
kvality vyhotoveného prekladu.