preklady

Mgr. Gabriela Gurová

Profesionálne preklady
a tlmočenie

Moja práca je mojou vášňou
a aj akýmsi poslaním.
Zjednodušuje komunikáciu, prekonáva jazykové bariéry
a otvára nové príležitosti.

Moja práca je mojou vášňou a aj akýmsi poslaním.
Zjednodušuje komunikáciu, prekonáva
jazykové bariéry a otvára nové príležitosti.

Moja práca je mojou vášňou a aj akýmsi poslaním.
Zjednodušuje komunikáciu, prekonáva jazykové bariéry a otvára nové príležitosti.

Mgr. Gabriela Gurová

Profesionálne preklady
a tlmočenie

Pravidelne pracujem nielen
na Slovensku, ale aj
v zahraničí a neustále
sa učím. Získavam ďalšie praktické jazykové poznatky a spoznávam
miestne kultúrne špecifiká,
o čom si môžete prečítať
na blogu.

Pravidelne pracujem nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí a neustále sa učím.
Získavam ďalšie praktické jazykové
poznatky a spoznávam miestne kultúrne
špecifiká, o čom si môžete prečítať
na blogu.

Pravidelne pracujem nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí a neustále sa učím.
Získavam ďalšie praktické jazykové poznatky a spoznávam
miestne kultúrne špecifiká, o čom si môžete prečítať na blogu.

Mgr. Gabriela Gurová

Profesionálne preklady
a tlmočenie

Skúsenosti z biznis prostredia mám vďaka práci v britskej spoločnosti zameranej
na recykláciu špeciálnych plastov, u americko-talianskeho tour operátora
a v talianskej spoločnosti
so sídlom na Slovensku zaoberajúcu sa výrobou technického športového oblečenia.

Skúsenosti z biznis prostredia mám vďaka
práci v britskej spoločnosti zameranej
na recykláciu špeciálnych plastov,
u americko-talianskeho tour operátora
a v talianskej spoločnosti so sídlom
na Slovensku zaoberajúcu sa výrobou
technického športového oblečenia.

Skúsenosti z biznis prostredia mám vďaka práci v britskej spoločnosti zameranej na recykláciu špeciálnych plastov,
u americko-talianskeho tour operátora a v talianskej spoločnosti
so sídlom na Slovensku zaoberajúcu sa výrobou technického športového oblečenia.

Mgr. Gabriela Gurová

Profesionálne preklady
a tlmočenie

Počas štúdia odboru Prekladateľstvo
a tlmočníctvo
v špecializácii anglický
a taliansky jazyk
na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici
som získala štipendium vlády Talianskej republiky
a aj možnosť pripravovať diplomovú prácu
na univerzite v Ríme.

Počas štúdia odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo
v špecializácii anglický a taliansky jazyk
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
som získala štipendium vlády Talianskej republiky
a aj možnosť pripravovať diplomovú prácu
na univerzite v Ríme.

Počas štúdia odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo
v špecializácii anglický a taliansky jazyk
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
som získala štipendium vlády Talianskej republiky
a aj možnosť pripravovať diplomovú prácu
na univerzite v Ríme.

Mgr. Gabriela Gurová

Profesionálne preklady
a tlmočenie

Od roku 2013 som členkou Slovenskej asociácie
prekladateľov a tlmočníkov. Spolupracujem
s mnohými zákazníkmi
zo Slovenska aj zahraničia.
Usilujem sa pomôcť predovšetkým malým
podnikom, pretože zdieľame podobné hodnoty,
ciele a problémy.

Od roku 2013 som členkou Slovenskej asociácie
prekladateľov a tlmočníkov. Spolupracujem
s mnohými zákazníkmi zo Slovenska aj zahraničia.
Usilujem sa pomôcť predovšetkým malým
podnikom, pretože zdieľame podobné hodnoty,
ciele a problémy.

Od roku 2013 som členkou Slovenskej asociácie prekladateľov
a tlmočníkov. Spolupracujem s mnohými zákazníkmi zo Slovenska
aj zahraničia. Usilujem sa pomôcť predovšetkým malým podnikom, pretože zdieľame podobné hodnoty,
ciele a problémy.

previous arrow
next arrow
Slider

V rodnej reči sa dá všetko pochopiť ľahšie.

Aj zákazníci a spolupracovníci sa potešia, ak si dáte záležať na každom detaile. Nájdite si s klientmi spoločnú reč a buďte o krok vpred pred konkurenciou.

Rada vám s tým pomôžem.

Čo môžete očakávať?

Individuálny prístup

Som malý podnikateľ a pomáham malým
a stredne veľkým firmám.
Priamy kontakt si nevyžaduje
žiadnych sprostredkovateľov,
a teda ani žiadne zbytočné náklady.
S každým zákazníkom pri preklade spolupracujem.
Okrem vyhľadávania informácií
sa pýtam na všetko,
o čom nie som úplne presvedčená.
Čím bohatšia diskusia, tým vyššia kvalita.

Vynikajúci zákaznícky servis

Na všetky e-maily odpovedám
najneskôr do 24 hodín,
v bežných pracovných dňoch do 1 hodiny.
Poskytujem bezplatnú konzultáciu
a každému potenciálnemu zákazníkovi
pripravím cenovú ponuku.
Počas realizácie prekladu priebežne
informujem o jeho priebehu.
A na zákazníkov nezabúdam
ani po odovzdaní prekladu
či ukončení tlmočenia.

Odborníčka na Taliansko

Môj kontakt s Talianskom
sa štúdiom, cestovaním
a pobytmi nekončí.
Zostávam s jeho kultúrou
v kontakte každý deň,
aj mimo pracovných hodín,
pretože som vydatá za Taliana.
Zákazníkom tak viem poradiť
aj v praktických otázkach,
v oblasti cestovania,
zvykov či jedla.

Služby

preklady a tlmocenie

Preklady

Technické a odborné texty:
– návody na používanie, technické špecifikácie,
karty bezpečnostných údajov, patenty,
odborné publikácie

Reklamné texty:
– katalógy, letáky, propagačné materiály,
prezentácie, webové stránky, newslettre,
popisy výrobkov na stránky internetových obchodov,
štítky na obaloch výrobkov

Ekonomické texty:
– podniková dokumentácia, účtovné doklady,
zmluvy, všeobecné obchodné podmienky,
prepravné dokumenty

preklady a tlmocenie

Korektúry prekladov

– korektúry preloženého textu rodenými hovorcami
– kontrola kvality prekladu.

preklady a tlmocenie

Tlmočenie

Simultánne (synchrónne) tlmočenie:
– konferencie, semináre, školenia

Konzekutívne (následné) tlmočenie:
– obchodné stretnutia, tlačové konferencie,
návštevy výrobných závodov

Sprievodcovské tlmočenie:
– pracovné cesty, neformálne stretnutia,
prehliadky miest, pomoc pri bežnej
komunikácii v zahraničí

Všetky typy tlmočenia sú k dispozícii na území
Slovenska aj v zahraničí.

error: Content is protected !!
TOP