preklady
Slide 1

Preklady a tlmočenie

Taliančina - angličtina

Volám sa Gabriela Gurová a som vyštudovanou prekladateľkou a tlmočníčkou v jazykovej kombinácii taliansky a anglický jazyk. Mám šťastie, že robím zaujímavú prácu, so zaujímavými ľuďmi a na zaujímavých miestach. Vďaka talianskemu manželovi zostávam denno-denne
v kontakte s Talianskom a jeho kultúrou.

Od roku 2011 poskytujem zákazníkom z celého sveta pomoc pri prekladoch technických
a reklamných textov a pri komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi či odberateľmi. Výsledkom je lepšia informovanosť a vyšší predaj. S väčšinou zákazníkov spolupracujem dlhodobo. Vedia, že mi môžu kedykoľvek zavolať a že okrem prekladu dostanú aj ďalšie užitočné informácie.

V rodnom jazyku je hneď všetko jasné. Nájdite s vašimi obchodnými partnermi spoločnú reč
a buďte o krok vpred pred konkurenciou. Som tu pre vás.


Volám sa Gabriela Gurová a som vyštudovanou prekladateľkou a tlmočníčkou v jazykovej kombinácii taliansky a anglický jazyk.
Mám šťastie, že robím zaujímavú prácu,
so zaujímavými ľuďmi a na zaujímavých miestach. Vďaka talianskemu manželovi zostávam denno-denne v kontakte
s Talianskom a jeho kultúrou.

Od roku 2011 poskytujem zákazníkom
z celého sveta pomoc pri prekladoch technickýcha reklamných textov
a pri komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi či odberateľmi. Výsledkom je lepšia informovanosť a vyšší predaj. S väčšinou zákazníkov spolupracujem dlhodobo. Vedia,
že mi môžu kedykoľvek zavolať a že okrem prekladu dostanú aj ďalšie užitočné informácie.

V rodnom jazyku je hneď všetko jasné. Nájdite s vašimi obchodnými partnermi spoločnú reč
a buďte o krok vpred pred konkurenciou.

Som tu pre vás.

Prečo práve tu?

Riešenie na mieru

Priamy kontakt si nevyžaduje
žiadnych sprostredkovateľov,
akými sú agentúry.
V prípade odborného
technického prekladu sa vám
vďaka používanému prekladateľskému
softvéru dostane presná terminológia
a rýchlejší výsledok za nižšiu cenu.
Ak chcete zaujať viac zákazníkov
alebo prilákať nových, nechajte si vytvoriť
kreatívny reklamný text či lokalizovať
webovú stránku pre cieľový trh.

Vynikajúci zákaznícky servis

Expresnú odpoveď dostanete telefonicky,
prostredníctvom e-mailu, cez Skype,
WhatsApp či Facebook.
Za ňou nasleduje bezplatná
konzultácia s návrhom
najvýhodnejšieho riešenia,
presná cenová ponuka a stanovenie
záväzného dátumu dodania.
Priebežne budete dostávať informácie
o stave zákazky a v prípade potreby
vás poprosím o vysvetlenie s cieľom
dosiahnutia najvyššej možnej kvality.

Taliansko z každého uhla

Okrem samotnej zákazky
(prekladu alebo tlmočenia)
sa bezplatne môžete
opýtať na všetko, čo vás v súvislosti
s Talianskom zaujíma.
Získate tak užitočné informácie,
ktoré vám pomôžu lepšie spoznať
myslenie talianskych zákazníkov
alebo obchodných partnerov
alebo praktické informácie
o cestovaní či talianskom
spôsobe života.

Služby

preklady a tlmocenie

Preklady

Technické a odborné texty:
– návody na používanie, technické špecifikácie,
karty bezpečnostných údajov, patenty,
odborné publikácie.

Reklamné texty:
– katalógy, letáky, propagačné materiály,
prezentácie, webové stránky, newslettre,
popisy výrobkov na stránky internetových obchodov,
štítky na obaloch výrobkov.

Ekonomické texty:
– podniková dokumentácia, účtovné doklady,
zmluvy, všeobecné obchodné podmienky,
prepravné dokumenty.

preklady a tlmocenie

Tlmočenie

Simultánne (súčasné) tlmočenie:
– konferencie, semináre, školenia.

Konzekutívne (následné) tlmočenie:
– obchodné stretnutia, tlačové konferencie,
návštevy výrobných závodov.

Sprievodcovské tlmočenie:
– pracovné cesty, neformálne stretnutia,
prehliadky miest, pomoc pri bežnej
komunikácii v zahraničí.

Všetky typy tlmočenia sú k dispozícii na území
Slovenska aj v zahraničí.

preklady a tlmocenie

Korektúry prekladov

– korektúry preloženého textu rodenými hovorcami,
– kontrola kvality prekladu.

Online podpora

Skype/e-mail/telefón:
– tlmočenie videokonferencií cez Skype,
– rýchla odpoveď cez e-mail,
– asistencia cez telefón v núdzových situáciách.

error: Content is protected !!
TOP