preklady

Mgr. Gabriela Gurová

Profesionálne preklady
a tlmočenie

Moja práca je mojou vášňou
a aj akýmsi poslaním.
Zjednodušuje komunikáciu, prekonáva jazykové bariéry
a otvára nové príležitosti.

Moja práca je mojou vášňou a aj akýmsi poslaním.
Zjednodušuje komunikáciu, prekonáva
jazykové bariéry a otvára nové príležitosti.

Moja práca je mojou vášňou a aj akýmsi poslaním.
Zjednodušuje komunikáciu, prekonáva jazykové bariéry a otvára nové príležitosti.

Mgr. Gabriela Gurová

Profesionálne preklady
a tlmočenie

Pravidelne pracujem nielen
na Slovensku, ale aj
v zahraničí a neustále
sa učím. Získavam ďalšie praktické jazykové poznatky a spoznávam
miestne kultúrne špecifiká,
o čom si môžete prečítať
na blogu.

Pravidelne pracujem nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí a neustále sa učím.
Získavam ďalšie praktické jazykové
poznatky a spoznávam miestne kultúrne
špecifiká, o čom si môžete prečítať
na blogu.

Pravidelne pracujem nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí a neustále sa učím.
Získavam ďalšie praktické jazykové poznatky a spoznávam
miestne kultúrne špecifiká, o čom si môžete prečítať na blogu.

Mgr. Gabriela Gurová

Profesionálne preklady
a tlmočenie

Skúsenosti z biznis prostredia mám vďaka práci v britskej spoločnosti zameranej
na recykláciu špeciálnych plastov, u americko-talianskeho tour operátora
a v talianskej spoločnosti
so sídlom na Slovensku zaoberajúcu sa výrobou technického športového oblečenia.

Skúsenosti z biznis prostredia mám vďaka
práci v britskej spoločnosti zameranej
na recykláciu špeciálnych plastov,
u americko-talianskeho tour operátora
a v talianskej spoločnosti so sídlom
na Slovensku zaoberajúcu sa výrobou
technického športového oblečenia.

Skúsenosti z biznis prostredia mám vďaka práci v britskej spoločnosti zameranej na recykláciu špeciálnych plastov,
u americko-talianskeho tour operátora a v talianskej spoločnosti
so sídlom na Slovensku zaoberajúcu sa výrobou technického športového oblečenia.

Mgr. Gabriela Gurová

Profesionálne preklady
a tlmočenie

Počas štúdia odboru Prekladateľstvo
a tlmočníctvo
v špecializácii anglický
a taliansky jazyk
na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici
som získala štipendium vlády Talianskej republiky
a aj možnosť pripravovať diplomovú prácu
na univerzite v Ríme.

Počas štúdia odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo
v špecializácii anglický a taliansky jazyk
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
som získala štipendium vlády Talianskej republiky
a aj možnosť pripravovať diplomovú prácu
na univerzite v Ríme.

Počas štúdia odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo
v špecializácii anglický a taliansky jazyk
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
som získala štipendium vlády Talianskej republiky
a aj možnosť pripravovať diplomovú prácu
na univerzite v Ríme.

Mgr. Gabriela Gurová

Profesionálne preklady
a tlmočenie

Od roku 2013 som členkou Slovenskej asociácie
prekladateľov a tlmočníkov. Spolupracujem
s mnohými zákazníkmi
zo Slovenska aj zahraničia.
Usilujem sa pomôcť predovšetkým malým
podnikom, pretože zdieľame podobné hodnoty,
ciele a problémy.

Od roku 2013 som členkou Slovenskej asociácie
prekladateľov a tlmočníkov. Spolupracujem
s mnohými zákazníkmi zo Slovenska aj zahraničia.
Usilujem sa pomôcť predovšetkým malým
podnikom, pretože zdieľame podobné hodnoty,
ciele a problémy.

Od roku 2013 som členkou Slovenskej asociácie prekladateľov
a tlmočníkov. Spolupracujem s mnohými zákazníkmi zo Slovenska
aj zahraničia. Usilujem sa pomôcť predovšetkým malým podnikom, pretože zdieľame podobné hodnoty,
ciele a problémy.

previous arrow
next arrow
Slider

Ak potrebujete osloviť nových zákazníkov, splniť zákonnú povinnosť slovenského prekladu vášho výrobku,
zúčastniť sa verejnej súťaže, vytvoriť efektívny reklamný text, zavolať či navštíviť odberateľa alebo dodávateľa
v zahraničí alebo privítať zahraničného hosťa u vás na Slovensku, rada vám poradím a pomôžem.

Čo môžete očakávať?

Individuálny prístup

Som malý podnikateľ a pomáham malým
a stredne veľkým firmám.
Priamy kontakt si nevyžaduje
žiadnych sprostredkovateľov,
a teda ani žiadne zbytočné náklady.
S každým zákazníkom pri preklade spolupracujem.
Okrem vyhľadávania informácií
sa pýtam na všetko,
o čom nie som úplne presvedčená.
Čím bohatšia diskusia, tým vyššia kvalita.

Vynikajúci zákaznícky servis

Na všetky e-maily odpovedám
najneskôr do 24 hodín,
v bežných pracovných dňoch do 1 hodiny.
Poskytujem bezplatnú konzultáciu
a každému potenciálnemu zákazníkovi
pripravím cenovú ponuku.
Počas realizácie prekladu priebežne
informujem o jeho priebehu.
A na zákazníkov nezabúdam
ani po odovzdaní prekladu
či ukončení tlmočenia.

Odborníčka na Taliansko

Môj kontakt s Talianskom
sa štúdiom, cestovaním
a pobytmi nekončí.
Zostávam s jeho kultúrou
v kontakte každý deň,
aj mimo pracovných hodín,
pretože som vydatá za Taliana.
Zákazníkom tak viem poradiť
aj v praktických otázkach,
v oblasti cestovania,
zvykov či jedla.

Služby

preklady a tlmocenie

Preklady

Technické a odborné texty:
– návody na používanie, technické špecifikácie,
karty bezpečnostných údajov, patenty,
odborné publikácie.

Reklamné texty:
– katalógy, letáky, propagačné materiály,
prezentácie, webové stránky, newslettre,
popisy výrobkov na stránky internetových obchodov,
štítky na obaloch výrobkov.

Ekonomické texty:
– podniková dokumentácia, účtovné doklady,
zmluvy, všeobecné obchodné podmienky,
prepravné dokumenty.

preklady a tlmocenie

Tlmočenie

Simultánne (súčasné) tlmočenie:
– konferencie, semináre, školenia.

Konzekutívne (následné) tlmočenie:
– obchodné stretnutia, tlačové konferencie,
návštevy výrobných závodov.

Sprievodcovské tlmočenie:
– pracovné cesty, neformálne stretnutia,
prehliadky miest, pomoc pri bežnej
komunikácii v zahraničí.

Všetky typy tlmočenia sú k dispozícii na území
Slovenska aj v zahraničí.

preklady a tlmocenie

Korektúry prekladov

– korektúry preloženého textu rodenými hovorcami,
– kontrola kvality prekladu.

Online podpora

Skype/e-mail/telefón:
– tlmočenie videokonferencií cez Skype,
– rýchla odpoveď cez e-mail,
– asistencia cez telefón v núdzových situáciách.

error: Content is protected !!
TOP