preklady
preklady
Slide 1

Po taliansky a anglicky
to odteraz nebude problém

Volám sa Gabriela Gurová a som profesionálnou prekladateľkou a tlmočníčkou v kombinácii taliansky a anglický jazyk. Od roku 2011 robím prácu, o ktorej som vždy snívala – každý deň pomáham malým aj väčším firmám pri každodennej komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi.

Mojim viac ako 150 zákazníkom sa vďaka prekladateľským a tlmočníckym službám podarilo nadviazať nové kontakty, získať zaujímavé zákazky v zahraničí, naučiť sa nové technológie a pracovné postupy, predstaviť nádherné miesta
a spropagovať nové výrobky a služby.

Ak si neviete poradiť s textom alebo sa potrebujete dohovoriť po taliansky
alebo anglicky, ste na správnom mieste!

Slide 1

Po taliansky a anglicky
to odteraz nebude problém

Volám sa Gabriela Gurová a som profesionálnou prekladateľkou a tlmočníčkou v kombinácii taliansky a anglický jazyk. Od roku 2011 robím prácu, o ktorej som vždy snívala – každý deň pomáham malým aj väčším firmám pri každodennej komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi.

Mojim viac ako 150 zákazníkom sa vďaka prekladateľským a tlmočníckym službám podarilo nadviazať nové kontakty, získať zaujímavé zákazky v zahraničí, naučiť sa nové technológie a pracovné postupy, predstaviť nádherné miesta
a spropagovať nové výrobky a služby.

Ak si neviete poradiť s textom alebo sa potrebujete dohovoriť po taliansky
alebo anglicky, ste na správnom mieste!

previous arrow
next arrow


Volám sa Gabriela Gurová a som vyštudovanou prekladateľkou a tlmočníčkou v jazykovej kombinácii taliansky a anglický jazyk.
Mám šťastie, že robím zaujímavú prácu,
so zaujímavými ľuďmi a na zaujímavých miestach. Vďaka talianskemu manželovi zostávam denno-denne v kontakte
s Talianskom a jeho kultúrou.

Od roku 2011 poskytujem zákazníkom
z celého sveta pomoc pri prekladoch technickýcha reklamných textov
a pri komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi či odberateľmi. Výsledkom je lepšia informovanosť a vyšší predaj. S väčšinou zákazníkov spolupracujem dlhodobo. Vedia,
že mi môžu kedykoľvek zavolať a že okrem prekladu dostanú aj ďalšie užitočné informácie.

V rodnom jazyku je hneď všetko jasné. Nájdite s vašimi obchodnými partnermi spoločnú reč
a buďte o krok vpred pred konkurenciou.

Som tu pre vás.

Prečo práve tu?

LEBO...

JAZYKOM ŽIJEM

Prekladateľstvo a tlmočníctvo
som vyštudovala na UMB v Banskej Bystrici; diplomovú prácu som pripravovala
na univerzite v Ríme. Mám za sebou niekoľko dlhodobých pobytov v zahraničí.
S manželom hovorím denno-denne
po taliansky, takže taliančina je mojim druhým jazykom. Presvedčte sa sami.

LEBO...

TO BUDE JEDNODUCHÉ A RÝCHLE

Všetky objednávky spracúvam sama, takže nepotrebujete kontaktovať žiadne ďalšie osoby. Rovnako aj zákazky vyhotovujem osobne a zodpovedám za ich správnosť, cenu a najrýchlejší možný dátum dodania.
Pracujte lacnejšie a efektívnejšie.

LEBO...

TALIANSKO MILUJEM

Okrem samotnej zákazky
(prekladu alebo tlmočenia)
sa bezplatne môžete opýtať na všetko,
čo vás v súvislosti s Talianskom zaujíma.
Získate tak užitočné informácie,

ktoré vám pomôžu lepšie spoznať myslenie zákazníkov alebo praktické informácie
o cestovaní či talianskom spôsobe života.

Služby

preklady a tlmocenie

Preklady

Technické a odborné texty:
– návody na používanie, technické špecifikácie,
karty bezpečnostných údajov, patenty,
odborné publikácie.

Reklamné texty:
– katalógy, letáky, propagačné materiály,
prezentácie, webové stránky, newslettre,
popisy výrobkov na stránky internetových obchodov,
štítky na obaloch výrobkov.

Ekonomické texty:
– podniková dokumentácia, účtovné doklady,
zmluvy, všeobecné obchodné podmienky,
prepravné dokumenty.

preklady a tlmocenie

Tlmočenie

Simultánne (súčasné) tlmočenie:
– konferencie, semináre, školenia.

Konzekutívne (následné) tlmočenie:
– obchodné stretnutia, tlačové konferencie,
návštevy výrobných závodov.

Sprievodcovské tlmočenie:
– pracovné cesty, neformálne stretnutia,
prehliadky miest, pomoc pri bežnej
komunikácii v zahraničí.

Všetky typy tlmočenia sú k dispozícii na území
Slovenska aj v zahraničí.

preklady a tlmocenie

Korektúry prekladov

– korektúry preloženého textu rodenými hovorcami,
– kontrola kvality prekladu.

Online podpora

Skype/e-mail/telefón:
– tlmočenie videokonferencií cez Skype,
– rýchla odpoveď cez e-mail,
– asistencia cez telefón v núdzových situáciách.

TOP