PREKLADATEĽSKÉ A TLMOČNÍCKE SLUŽBY

ANGLICKÝ, TALIANSKY A SLOVENSKÝ JAZYK

HĽADÁTE RÝCHLY A KVALITNÝ PREKLAD ALEBO TLMOČENIE ZA DOBRÚ CENU?

STE NA SPRÁVNEJ ADRESE.

PONUKA

PREKLADY

- z anglického do slovenského jazyka
- z talianskeho do slovenského jazyka
- zo slovenského do anglického jazyka
- zo slovenského do talianskeho jazyka

TLMOČENIE

- konzekutívne – rokovania, formálne a neformálne stretnutia, pracovné cesty, návšteva podnikov
- simultánne – verejné podujatia, školenia, firemné prezentácie
- sprievodcovské – prehliadka miest, pamiatok, múzeí
- po telefóne – porady, videokonferencie
- na celom Slovensku
- v zahraničí

VYUŽITE TIETO VÝHODY:

– výhodná cena –
– flexibilita –
– zaručený termín dodania prekladu –
– profesionálne a príjemné vystupovanie počas tlmočenia –
– možnosť kontaktu aj počas víkendov a sviatkov –
– žiadna prirážka za rýchlosť –
– priama spolupráca bez prítomnosti prekladateľskej agentúry –
– práca s prekladateľským softvérom –

Požiadať o cenovú ponuku

PROFIL

Moje meno je Gabriela Gurová a poskytujem prekladateľské a tlmočnícke služby v kombinácii anglický, taliansky a slovenský jazyk.
Po skončení obchodnej akadémie som vyštudovala odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializácii anglický a taliansky jazyk na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdia na univerzite som získala štipendium vlády Talianskej republiky a diplomovú prácu na tému Differenze interculturali nella comunicazione tra i negoziatori italiani e slovacchi som pripravovala na univerzite Università degli Studi Roma 3.
Vďaka viacerým dlhodobým pobytom v zahraničí som okrem teoretických vedomostí nadobudla aj jazykové a interkultúrne zručnosti.
Po ukončení štúdia som pracovala v spoločnosti zaoberajúcej sa recykláciou špeciálnych plastov, pre americko-talianskeho tour operátora a taliansku spoločnosť so sídlom na Slovensku zaoberajúcu sa výrobou technického športového oblečenia.
Od roku 2011 pracujem ako profesionálna prekladateľka a tlmočníčka a služby poskytujem prekladateľským agentúram, obchodným spoločnostiam, inštitúciám a individuálnym klientom z celého sveta. Od roku 2013 som členkou Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov.

SLUŽBY

PREKLADY:

Technické a odborné texty:
návody na používanie, technické špecifikácie, karty bezpečnostných údajov, prepravné dokumenty, patenty, podniková dokumentácia
Právne texty:
zmluvy, osvedčenia, splnomocnenia, výpisy z obchodného registra, dokumenty pre EÚ, spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny
Komerčné texty:
katalógy, letáky, propagačné materiály, webové stránky, obchodné zmluvy, reklamné texty
Špecializácia:
• ekonómia • textilný priemysel • móda a obuv • drevospracujúci priemysel • chémia • metalurgický priemysel • strojársky priemysel • gumárenský priemysel • právo • cestovný ruch • elektronika • účtovníctvo • marketing • ľudské zdroje a psychológia

TLMOČENIE:

Simultánne tlmočenie
- plynuté a súčasné tlmočenie z jedného jazyka do druhého priamo počas prejavu hovoriaceho.

Konzekutívne tlmočenie
- tlmočenie po vypočutí celého textu alebo jeho časti. Počas prejavu si robím poznámky.

Sprievodcovské tlmočenie
- sprevádzam zákazníka a pomáham mu pri bežnej komunikácii v každej situácii.

V rámci ponuky poskytujem tlmočnícke služby na Slovensku aj v zahraničí.

KOREKTÚRY PREKLADOV

- korektúry preloženého textu rodenými hovorcami
- kontrola kvality prekladu

ČO ZARUČUJEM:

- profesionalitu
- odborné znalosti
- skúsenosti v odbore
- spoľahlivosť
- cenovú dostupnosť
- zachovanie mlčanlivosti
- doručenie zákazky načas
- individuálny prístup a riešenia podľa vašich potrieb
- vysokú kvalitu služieb vďaka profesionálnym jazykovým znalostiam získaným počas štúdia, prekladateľskej a tlmočníckej praxe na Slovensku aj v zahraničí
- interkultúrnu kompetenciu

REFERENCIE

PREKLADY

• ASAP Translation • Booking.com • Codex Global • Enel • Európska komisia • Európsky súdny dvor • Fiat • Intimissimi • •Leica • Luxottica • Magneti Marelli • Minox • Presto Praha • Punto Azzurro • Rapier • Schnell • Seek • Stilus • Tacchella Macchine • Translated.net • Visit Italy Tours

TLMOČENIE

TLMOČENIE TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV,
ŠKOLENÍ OBSLUHUJÚCEHO PERSONÁLU VÝROBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ:

– Alfagomma, Malajzia –
– Nemak Slovakia –
– Eurotranciati –
– Rogima Marmi, Taliansko –
– Angelo Po, Taliansko –

DLHODOBÉ SPRIEVODCOVSKÉ TLMOČENIE

– Rím a talianske regióny Abruzzo a Marche –

INÉ TLMOČNÍCKE SLUŽBY

– tlmočenie na výstavách v Miláne –

JAZYKOVÉ PORADENSTVO A LOKALIZÁCIA

– Apple –
– Visit Italy Tours –
– ICUC Moderation –

OSOBNÉ SKÚSENOSTI ZÁKAZNÍKOV

„Ďakujeme Gabike za vynikajúce tlmočenie na futbalovom tábore Italia Soccer Camp pre VÚB banku. Plynule a excelentne zvládala tlmočiť z talianskeho aj anglického jazyka do slovenčiny a naopak. A pritom vieme, akí sú Taliani výreční :-)

Katarína Droppová

riaditeľka Media & Communication Consulting, spol.s r.o.

„Spolupráca s Gabrielou začala už pred pár rokmi, počas ktorých pre nás preložila nespočetné množstvo marketingových materiálov, návodov, popisov k produktom rôznych značiek, ako napríklad Leica, Minox, SEEK a mnohých ďalších. V neposlednom rade to boli aj rôzne zmluvy a iné právne dokumenty. Gabika vždy dodržala dohodnutý termín a nikdy nesľúbila niečo, čo nedokázala splniť. My v Rapieri dúfame, že naša spolupráca bude pokračovať v podobnom duchu aj naďalej.“

Radoslav Tomašovič

konateľ Rapier s. r. o.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

KONTAKT

Mgr. Gabriela Gurová

preklady a tlmočenie

Nová 117/18
962 62 Sása
Slovenská republika